MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU

Úprava registrace

Hlavní obor podnikání:

Detailní popis:

MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU
náměstí Míru 2
Týn nad Vltavou
375 01

úřední hodiny:
Pondělí 8.00-11.30 12.00-17.00
Středa 8.00-11.30 12.00-17.00
Pátek 8.00-11.30 12.00-13.30
(pouze podatelna) 8.00-11.30 12.00-13.00 (ev. obyvatel, obč. průkazy, pasy)

Nejvýznamnějším zásahem do vzhledu města i okolí se stala stavba Jaderné elektrárny Temelín, zahájená v roce 1980. Pro potřeby elektrárny byla zřízena dvě vodní díla, nad Týnem přehrada Hněvkovice a pod Týnem Kořensko. Nové vzdutí hladiny Vltavy si vyžádalo zánik romantických týnských jezů. V okolí byly demolovány vesnice Knín, Temelínec, Březí, Podhájí a Křtěnov. Stavba Hněvkovické přehrady vyžadovala likvidaci vsi Jaroslavice. Pro zaměstnance elektrárny bylo vybudováno nové sídliště nad městem, nesoucí název původního naleziště a zdroje místních hrnčířů - Hlinky.

Změnilo se i městské centrum. Od severozápadního rohu náměstí směrem k Hornímu Brašovu byla zbořena stará zástavba a na jejím místě vyrostl nový obchodní dům a parkoviště.

V roce 1983 vybudovali divadelní ochotníci v městském parku, na místě bývalého hradu, otočné hlediště, jedinou amatérskou scénu s tímto zařízením ve střední Evropě. Každoročně se zde v průběhu letní sezóny konají divadelní představení.

Vznikaly další závody a průmyslové podniky, v roce 1988 byla postavena nová poliklinika a lékárna.

Revoluční rok 1989 přinesl stejně jako v jiných městech i v Týně masová shromáždění lidu, která vyvrcholila 26. listopadu ustavením Občanského fóra a 27. listopadu generální stávkou.

Sametová revoluce nastolila obnovu drobných živností, soukromých firem a spolků. V roce 1990 byl po 45 letech obnoven Junák. Vznikly některé nové firmy: vzduchotechnika Vakkos, vzduchotechnika a odsávací zařízení ELBH s. r .o., kovovýroba JIS, výroba nábytku Fill interiér a řada dalších. Většina státních podniků se postupně změnila na soukromé společnosti. Znovuobnovený Živnostenský úřad evidoval ke konci roku 1992 již 391 živnostenský list.

V květnu téhož roku byla v Praze založena Nadace Alfréda Radoka pro podporu původní divadelní tvorby a literárně-dramatického umění. Jméno geniálního režiséra, rodáka z Koloděj nad Lužnicí, se tak znovu po dlouhé odmlce dostalo do povědomí široké veřejnosti. Radokově rodině byla navrácena vila v Kolodějích. V prosinci roku 1999 na ní byla odhalena pamětní deska bratřím Radokovým.

V roce 1993 proběhly v Netěchovicích a v Týně nad Vltavou oslavy hudebního skladatele Karla Komzáka st., při nichž byla týnská hudební škola pojmenována jeho jménem.

16. prosince roku 1994 navázalo město Týn nad Vltavou partnerství se švýcarským městem Wohlen bei Bern.

Ve stejném roce byl čtyřhektarový areál na Semenci, původně plánovaný jako nové pohřebiště, přeměněn na Stanici Pomoc přírodě. Stanice dnes slouží jako útulek poraněné zvěře a středisko ochrany přírody pro školy a návštěvníky. Zahrnuje sbírky dřevin a hornin, v areálu je chováno i několik druhů ptáků, zejména sov a dravců.

V roce 1996 byla založena Městská galerie Art Club, v níž v průběhu roku vystavují významní představitelé naší i zahraniční umělecké tvorby. Výstavy vrcholí vždy v letní sezóně Vltavotýnskými výtvarnými dvorky. Galerie poskytuje prostor také místním výtvarným umělcům. Z nich nelze pominout zakladatele malířské tradice Jaroslava Vojnu (1909 - 1974), dále pak uměleckého knihaře Ladislava Hodného (1909 - 1999) a jeho syna Ladislava Hodného ml. (1943), řezbáře Františka Koberu (1925), akademické malířky Janu a Květu Rybičkovy (1957), malíře Stanislava Řimnáče (1922), akademickou malířku Jaroslavu Lázníčkovou (1955), výtvarníka Miroslava Petříka (1959) a další.

Na konci roku 1999 se dočkal realizace projekt občanského sdružení Pomoc Týn nad Vltavou – v areálu zemědělské usedlosti Dvůr Čihovice byl otevřen Domov sv. Anežky. Zařízení se stalo centrem pro lidi se zdravotním či mentálním postižením. Součástí areálu je také kulturní stánek Špejchar klub a poradenské a školící centrum.

Ve stejném období byla v Městském muzeu zpřístupněna nová stálá expozice Svět loutek věnovaná odkazu Matěje Kopeckého a síň Alfréda Radoka, otevřená 18. prosince u příležitosti 86. výročí režisérova narození.

Město Týn nad Vltavou má v roce 2001 i se spádovými obcemi již 8 256 obyvatel. Získává novou tvář a stává se stejně jako přilehlé Vltavotýnsko vyhledávaným rekreačním a turistickým místem. V letní sezóně zde lze najít nespočet kulturních i společenských akcí, jimž bezesporu dominují pravidelné varhanní koncerty v chrámu sv. Jakuba. Blízké okolí nabízí množství rekreačních středisek, byla obnovena lodní doprava po Orlickém jezeře až do Týna nad Vltavou.

Další informace:

Název firmy (jak nás zákazníci znají): MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU
Název společnosti (dle ŽL nebo OR): MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU
Typ společnosti: Obec nebo městská část
Umístnění: Týn nad Vltavou (Jihočeský kraj)
Telefon 1: (+420)385772200
Fax: (+420)385731624
DIČ: Ano
IČO: 00245585
WWW adresa: http://www.tnv.cms.advice.cz
Email: posta@tnv.cz
Gps: 49°13'23.64"N; 14°25'13.03"E
Interní identifikátor: 2010134
Interní zkratky: RF,ČO

Ilustrační obrázky:

MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU

Mapa:

Mapa - MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU
czechubytovani.eu